Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Bộ luật cần lao 2019 (BLLĐ 2019; mang hiệu lực thi hành từ 1-1-2021) quy định phổ thông điểm mới về tiền lương , thưởng mà người cần lao (NLĐ) cần phải biết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của mình trong mối quan hệ cần lao sở hữu người tiêu thụ cần lao (NSDLĐ), cụ thể:

1 . NSDLĐ không được ép NLĐ dùng lương mua hàng hóa, nhà cung cấp của mình/đơn vị khác

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 94 BLLĐ 2019 thì:

- NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết ăn xài lương của NLĐ;

- NSDLĐ không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng nhà cung cấp của NSDLĐ hoặc của cơ quan khác mà NSDLĐ chỉ định.

2 . NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ vào mỗi lần trả lương

Theo Khoản 3 Điều 95 BLLĐ 2019, mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông tin bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ những nội dung sau đây:

- Tiền lương;

- tiền lương khiến cho thêm giờ;

- tiền lương khiến cho việc vào ban đêm;

- Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)

3. Điểm mới về lãi suất lúc tính tiền đền bù do chậm trả lương cho NLĐ

Căn cứ Khoản 4 Điều 97 BLLĐ 2019, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã mua mọi giải pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì ko được chậm quá 30 ngày; giả dụ trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thìNSDLĐ phải bồi hoàn cho NLĐ 1 khoản tiền chí ít bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 01 tháng do nhà băng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ ban bố tại thời điểm trả lương.

(Hiện hành, số tiền bồi thường sẽ được tính theo lãi suất è huy động tiền gửi với kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng quốc gia Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương; nếu nhà băng nhà nước Việt Nam ko quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương nghiệp, nơi công ty , cơ quan mở trương mục giao tiếp thông tin tại thời khắc trả lương).

4. NSDLĐ phải chịu tầm giá mở tài khoản cho NLĐ ví như trả lương qua ngân hàng

Theo Khoản 2 Điều 96 BLLĐ 2019, trường hợp trả lương qua trương mục cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì NSDLĐ phải trả các mẫu phí liên tưởng tới việc mở account và chuyển tiền lương .
10 điểm mới về lương, thưởng từ năm 2021 người lao động cần biết

5. lương thuởng giới hạn việc lúc NLĐ phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ hoặc do thiên tai, hỏa thiến , dịch bệnh nghiêm trọng , địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo buộc phải của tổ chức nhà nước với thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế

Theo Khoản 3 Điều 99 BLLĐ 2019, trong trường hợp này, 2 bên thỏa thuận về lương lậu giới hạn việc như sau:

- Trường hợp dừng việc trong khoảng 14 ngày làm việc trở xuống thì lương lậu dừng việc được hiệp đồng không phải chăng hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải giới hạn việc trên 14 ngày làm cho việc thì lương lậu dừng việc do 2 bên giao kèo nhưng phải bảo đảm lương thuởng ngừng việc trong 14 ngày trước hết ko tốt hơn mức lương tối thiểu.

(Hiện hành chỉ quy định lương lậu dừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

6. Thêm phổ thông trường hợp NLĐ được thôi việc riêng và hưởng nguyên lương

Cụ thể, theo BLLĐ 2019, NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông tin NSDLĐ trong các trường hợp sau đây:

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày
10 điểm mới về lương, thưởng từ năm 2021 công nhân cần biết
từ khi năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày và hưởng nguyên lương vào dịp lễ Quốc khánh

- Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

hao hao, so mang quy định hiện hành, Bộ luật lao động 2019 bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết thì NLĐ được nghỉ 03 ngày và hưởng nguyên lương.

cùng lúc , quy định rõ hơn trường hợp "con đẻ", "con nuôi" thành thân thì được nghỉ 01 ngày (hiện hành, quy định "con" kết hôn thì nghỉ 01 ngày); "con đẻ", "con nuôi" chết thì được nghỉ 03 ngày (hiện hành quy định "con" chết thì nghỉ 03 ngày).

7. NLĐ được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và hưởng nguyên lương

kể từ năm 2021, NLĐ sẽ được nghỉ 02 ngày và hưởng nguyên lương vào dịp lễ Quốc khánh (hiện nay, NLĐ chỉ được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương vào ngày 02/9) theo 1 trong 2 phương án sau do Thủ tướng Chính phủ quyết định:

- Phương án 1: Nghỉ vào ngày 01/9 và ngày 02/9.

- Phương án 2: Nghỉ vào ngày 02/9 và ngày 03/9.

8. NLĐ mang thể nghỉ việc ngay ko cần báo trước giả dụ ko được trả lương đúng hạn

Cụ thể, theo Điểm b Khoản hai Điều 35 BLLĐ 2019, thì NLĐ sở hữu quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cần lao không cần báo trước cho NSDLĐ nếu như ko được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 BLLĐ 2019 (hiện hành phải báo trước 3 ngày).

9. lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi sở hữu thai sở hữu thể được giảm bớt 01 giờ khiến cho việc hằng ngày và hưởng nguyên lương

Khoản hai Điều 137 BLLĐ 2019 quy định lao động nữ làm cho nghề, công việc vất vả, độc hại, hiểm nguy hoặc đặc biệt khó nhọc , độc hại, nguy hiểm hoặc khiến nghề, công việc sở hữu tác động xấu tới chức năng sản xuất và nuôi con lúc mang thai và mang thông báo cho NSDLĐ biết thì được NSDLĐ chuyển sang khiến cho công tác nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ khiến cho việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, ích lợi cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

10. NLĐ được thưởng tiền hoặc tài sản hoặc bằng những hình thức khác

Căn cứ quy định tại Điều 104 BLLĐ 2019 thì thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng những hình thức khác mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả cung ứng , buôn bán , mức độ hoàn thành công tác của công nhân (Bộ luật lao động hiện hành chỉ quy định về tiền thưởng);

Quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và ban bố công khai tại nơi khiến việc sau khi tham khảo quan điểm của công ty đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi công ty đại diện người lao động tại cơ sở .

(Theo NLĐ)